logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> ALEGERI LOCALE 2024 BECL NR.46 RACU

ALEGERI LOCALE 2024 BECL NR.46 RACU

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR.46 RACU, JUDEŢUL HARGHITA

PROGRAM ZILNIC: 9:00 - 17:00 *
PREŞEDINTE: MÁTHÉ MELINDA
TEL. 0751 142 703, 0790 238 239
E-MAIL: hr.racu@bec.ro

*ÎN ZILELE ÎN CARE SE ÎMPLINESC TERMENE PRIVIND ACTIVITĂŢI CARE ŢIN DE COMPETENŢA BEC RACU (conform Calendarului), PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL SE ÎNCHEIE LA ORA 24,00

Comunicat privind stabilirea numarului de sustinatori
Proces verbal nr.1/2024 incheiat cu ocazia comletari BEC  comunala nr.46

Hotărârea nr. 01-Interzicerea înregistrărilor a lucrărilor BECL Racu
Hotărârea nr. 02-privind ADMITEREA listei de candidaţi propus de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Racu
Hotărârea nr. 03- 0privind ADMITEREA propunerii de candidatură al candidatului Császár Attila propus de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) pentru funcţia de primar al Comunei Racu

Publicaţie privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare la alegerile din 09 iunie 2024 şi locaţiile acestora 


PROCES-VERBAL privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot utilizate în Circumscripţia electorală nr.46 - Racu la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 9 iunie 2024

Comunicat privind desemnarea membrilor în BSV nr.220 Racu şi nr.221 Gârciu

Proces-verbal de stabilire a numărului de candidaţi BECL Racu
Proces-verbal completare BESV Racu 220
Proces-verbal completare BESV Gârciu 221


Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentu CONSILIUL LOCAL la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de PRIMAR la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
Calendar de evenimente
Ştiri

Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2024

1.  Autoritatea contractantă : Comuna Racu, cod fiscal 16373057, Adresa: Comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita, Date contact: 0266-379237, 0266-379575, primaria@racu.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: art. 20 alin. (1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activitate în domeniul tineret sau de cultură -constituite conform legii, care desfăşoară activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Racu.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi intreprinse în comuna Racu care vizează:
- susţinerea funcţionării şi programului anual destinat tinerilor şi elevilor/preşcolarilor;
- Organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale sau de educare;
- Susţinerea contribuţiilor proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pentru anul 2024: 40000 lei;
6. Durata programului: septembrie 2024 – decembrie 2024;
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26 august 2024, ora 09.
8. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 27 august 2024 ora 10 - 28 august 2024 ora 16.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi cererea de finanţare se pot procura de la sediul Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr.232, judeţul Harghita. Persoana de contact: Mathe Melinda, telefon 0266379237, fax 0266379575.
18 iulie 2024 Mai departe ►

refugiu pe timp de canicula


Având în vedere temperaturile ridicate prognozate, Primăria Comunei Racu a instalat un spaţiu de răcorire în centrul comunei, la sediul primăriei.
Acest spaţiu este destinat să ofere cetăţenilor un loc umbros unde să se răcorească şi să se hidrateze în perioada caniculară prognozată pentru Racu.
Punctul de hidratare este deschis între orele 12:00 şi 16:00.
08 iulie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow